Home


In een wereld die continu in beweging is, is je eigen basis een belangrijk fundament. Een basis van waaruit je kunt meebewegen met wat er om je heen gebeurt en bewust (nieuwe) keuzes kunt maken op basis van wat jijzelf belangrijk vindt.

Mijn uitgangspunt is om mensen weer te laten vertrouwen en bouwen op het persoonlijk fundament wat het beste weet welke richting klopt. Inzicht in jezelf is een enorme krachtbron van informatie die ik iedereen gun.

En, wanneer we onszelf beter begrijpen, ontstaat er ruimte om de ander te willen en kunnen begrijpen. Begrip geeft ruimte voor verandering, in onszelf en de maatschappij.